In Norwegian:

Vi bruker bedrifters QR-kode, logo og kjennemerke på «Norwegian Shelf Map».

QR-koden oppdateres og linkes inn mot hjemmesiden til bedriftene. Kartet lanseres på ONS og OTD og videre på viktige messer / konferanser.

“Sokkelkart” www.norwegianshelfmap.no

Deltagelse på trykksak / utgaver av «Norwegian Shelf Map». Vi har de siste 10 årene, benyttet OLJEDIREKTORATET sitt kart-grunnlag. 

Vi fronter ca 70 bedrifter og kontakter operatørene selv, organisasjoner og offshore-godkjente leverandører av både produkter, service & tjenester.

Kartet distribueres på viktige messer hvor offshore-sektoren møtes gjennom ett helt år. feks. ONS og OTD 

Kartet trykkes i 70X100 cm og falses ned. De kan fint henges på veggen.

Priser:

ImapOffshore.com sin tjeneste faktureres per år, og gjelder i 12 måneder fra bestillingsdato. Kartlink ettersendes.

Tjenesten fornyes automatisk med 12 måneder hvis ikke oppsigelse er gjort innen 2 mnd fra utløp av avtalen.

Bedriftsform/ansatte:

Enkeltpersonforetak og AS/DA – under 10 ansatte : 249 kr pr mnd = 2 988 kr årASA/DA/ AS – fra 10+ ansatte : 465 kr pr mnd = 5 588,- kr pr år

*Alle priser er eksklusive merverdiavgift

Egne priser på trykksak, kontakt oss for deltagelse på kartet.

In English:

We use companies’ QR code, logo and trademark on “Norwegian Shelf Map”.

The QR code is updated and linked to the company website. The map is launched at ONS and OTD and at important trade fairs / conferences.

“Shelf Map” norwegianshelfmap.no

Participation in printed matter / editions of “Norwegian Shelf Map”. For the past 10 years, we have used the Norwegian Petroleum Directorate’s chart basis.

We front about 70 companies and contact the operators themselves, organizations and offshore approved suppliers of both products, services & services.

The map is distributed at important trade fairs where the offshore sector meets for a whole year. e. ONS and OTD

The map is printed in 70X100 cm and folded down. They can be easily hung on the wall.

Vil du jobbe hos oss? Vi er alltid på utkikk etter dyktige mennesker og ser etter personer med salgserfaring, som har gode kommunikasjonsferdigheter, som er løsningsorientert, som er motivert og omgjengelig. Vi har gode lønnsbetingelser, både fastlønn og gode provisjonsmodeller. POImap nordic AS driver flere websider innen Oil, Gas, Wind og jobber med å lage gode produkter mot fremtiden med grønn profil og grønn plattform som ImapGreenEnergy.com. Send en epost til post@poinordic.no hvis du synes dette ser spennende ut.

Grønnplattform.no, ImapGreenEnergy.com, Sokkelkart.no, NorwegianShelfmap.com, ImapOcean.com